Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Công ty TNHH Cà Phê An Khương.

Website: https://ankhuongcaphe.com/

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm: cà phê rang, xay nguyên chất.

Mục đích thu thập thông tin

Các dữ liệu thu thập trên website bao gồm họ tên, địa chỉ email, điện thoại của khách hàng trong mục đích liên hệ, kết nối với khách hàng và cải tiến chất lượng. Đây là một số thông tin cơ bản mà khách hàng cần cung cấp cho website khi gửi các yêu cầu cho công ty. Về sản phẩm, về dịch vụ hay cần tư vấn các vấn đề liên quan.

Chúng tôi cần các thông tin này để phục vụ khách hàng tốt hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ của mình cho phù hợp.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin trong phần Bình luận mỗi bài viết và,. Chúng tôi thu thập thông tin khi khách hàng đăng ký làm thành viên của website.

Khi các thành viên cung cấp thông tin về tên, địa chỉ cho website thì thông tin này sẽ được lưu lại làm dữ liệu khách hàng. Từ đây chúng tôi sử dụng dữ liệu này để chăm sóc khách hàng và cải tiến dịch vụ, chất lượng sản phẩm của công ty.

Phạm vi sử dụng thông tin

Với các thông tin có được, An Khương sử dụng chúng để:

  • Liên hệ với khách hàng trong các tình huống chi tiết của đơn hàng.
  • Cập nhật thông tin đơn hàng cho khách hàng.
  • Thông báo cho khách hàng những cập nhật, những thay đổi của website.
  • Gửi thông tin đến khách hàng các chương trình khuyến mãi, tiếp thị của An Khương.
  • Chủ động liên lạc với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc giao dịch hợp tác của An Khương với khách hàng đó.

Vói các thông tin thu thập, An Khương cam kết:

  • Chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho vấn đề nội bộ và liệ hệ trực tiếp từng khách hàng.
  • Không chia sẻ thông tin khách hàng cho các khách hàng khác.
  • Không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba với bất cứ lý do gì.
  • Chỉ cung cấp thông tin trong trường hợp được tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ bảo mật thường xuyên trên máy chủ của website https://ankhuongcaphe.com/

Thông tin thành viên chỉ bị hủy bỏ khí có quyết định của ban quản trị.

Bị hủy thông tin trong trường hợp bất khả kháng như bị phá hoại, hacker.

Đơn vị thu thập, quản lý và lưu trữ thông tin.

Chúng tôi, công ty TNHH Ca Phê An Khương chủ quản website https://ankhuongcaphe.com/ là đơn vị thu thập thông tin và chịu trách nhiệm với những thông tin thu thập.

Địa chỉ: Thửa đất số 1778, tờ bản đồ số 74 (D3), khu TĐC Gò Chai, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Thành viên luôn luôn có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân với website khi xác thực được chính xác định danh của tài khoản.

Trường hợp thành viên muốn thay đổi thông tin thì có thể thay đổi online trực tiếp trên trang hoặc liên hệ ban quan trị website để thay đổi.

Trừ thông tin tên thành viên không thể thay đổi, các thông tin khác có thể thay đổi theo yêu cầu cụ thể của thành viên.

Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng hay của thành viên chỉ được thu thập khi có sự chấp thuận của chính khách hàng hay thành viên đó.

Thông tin của khách hàng được chúng tôi bảo mật theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

Không cung cấp, không chuyển giao, không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu hay chấp thuận của thành viên đó.

Chỉ cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tòa án hay yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền của Nhà Nước.

Khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho website, khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mình cung cấp.

Địa chỉ website là: https://ankhuongcaphe.com.