Chính sách bán hàng:

1- Quyền và nghĩa vụ của công ty An Khương:

– An Khương phải cung cấp cho khách hàng chi tiết về  giá cả, số lượng cà phê theo mỗi đơn hàng như thỏa thuận.

– An Khương đảm bảo chất lượng cà phê như chất lượng đã cam kết với khách hàng.

– An Khương đảm bảo đóng gói và giao hàng đúng tiến độ như cam kết.

– An Khương có quyền lưu giữ thông tin khách hàng, phục vụ mục đích chăm sóc khách hàng nội bộ.

– An Khương có quyền được nhận đầy đủ tiền hàng hóa mà khách hàng thanh toán theo như mỗi đơn hàng.

– An Khương có quyền rút đơn hàng trong trường hợp khách hàng không tuân thủ luật pháp của Nhà Nước; không thanh toán đúng cam kết; hoặc địa chỉ khách hàng không chính xác, gây khó khăn cho việc giao hàng.

2- Quyền và nghĩa vụ của khách mua cà phê:

– Cung cấp phương thức liên lạc chính xác và địa chỉ nhận hàng chính xác cho công ty An Khương.

– Thanh toán toàn bộ tiền cà phê theo mỗi đơn hàng đúng với số lượng và đúng hạn cam kết với An Khương.

– Giữ được liên lạc để công ty có thể giao hàng đúng tiến độ.

– Nhận đủ hàng về số lượng, về quy cách đóng gói và về chất lượng đúng như An Khương cam kết.